Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9980
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bột giặt OMO của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Thanh Đức Hải
Trịnh, Thị Thảo Uyên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nhận dạng và đo lường tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bột giặt OMO. Từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị giúp doanh nghiệp đáp ứng đúng nhu cầu của người tiêu dùng một số kiến nghị có liên quan đến các yếu tố cần phân tích đối với ngành sản xuất bột giặt
Description: 107 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9980
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.