Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9988
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến qua Website của các siêu thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Nguyễn, Kiều Nhã Trân
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm trực tuyến qua Website của các siêu thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua sắm trực tuyến, qua đó đề xuất một số giải pháp để các tổ chức nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Description: 71 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9988
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
29.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.