Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Factors Affecting Householders’ Acceptance to Adopt Reduce, Reuse and Recycle - 3Rs Program in Domestic Waste Management in Mekong Delta, VietnamNgô, Thị Thanh Trúc; Nguyễn, Thị Thu Trang
2019Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lâm ThaoNguyễn, Thị Diệu Linh; Giáp, Minh Nguyệt Ánh; Nguyễn, Thị Thu Trang; Nguyễn, Kiều Hoa; Trần, Thị Dung
2019Hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú ThọNguyễn, Thị Diệu Linh; Giáp, Minh Nguyệt Ánh; Nguyễn, Thị Thu Trang; Nguyễn, Kiều Hoa; Trần, Thị Dung
2019Mô hình bệnh tật của người dân Tỉnh Thái Bình giai đoạn từ 2015 đến 2018Nguyễn, Thị Thu Dung; Phạm, Văn Dịu; Lưu, Ngọc Minh; Nguyễn, Đình Trọng; Trần, Thị Nết; Nguyễn, Văn Dương; Nguyễn, Quang Huy; Đỗ, Thị Thanh Toàn; Đinh, Thái Sơn; Nguyễn, Hương Thảo; Nguyễn, Thị Thu Trang; Hoàng, Thị Ngọc Anh; Lưu, Ngọc Hoạt
2018Một số bất cập về vận dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014 TT-BTCNguyễn, Đình Chiến; Nguyễn, Thị Thu Trang
2019Nét tương đồng giữa câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và câu không đề trong tiếng ViệtNguyễn, Thị Thu Trang
2019Nghiên cứu quá trình giải phóng thuốc quinin sulfat từ vật liệu tổ hợp polylactic axit/chitosan/quinin sulfatHoàng, Thanh Đức; Nguyễn, Thị Thu Trang
2019Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận sử dụng dịch vụ xe buýt nhanh BRT của người dân Thành phố Cần ThơVũ, Thùy Dương; Nguyễn, Thị Thu Trang
2019Sự sẵn sàng và khả năng chi trả cho dịch vụ khám chẩn đoán bệnh từ xa (telemedicine) của người dân Tỉnh Thái Bình năm 2018 và một số yếu tố liên quanNguyễn, Thị Thu Dung; Phạm, Văn Dịu; Lưu, Ngọc Minh; Nguyễn, Đình Trọng; Trần, Thị Nết; Nguyễn, Văn Dương; Nguyễn, Quang Huy; Đỗ, Thị Thanh Toàn; Đinh, Thái Sơn; Nguyễn, Hương Thảo; Nguyễn, Thị Thu Trang; Hoàng, Thị Ngọc Anh; Lưu, Ngọc Hoạt; Phạm, Văn Bản
2018Thực hiện tiêu bản hiển vi cố định quá trình giảm phân ở tế bào sinh dục đực Châu chấu (Acrididae)Võ, Thị Thanh Phương; Nguyễn, Thị Thu Trang
2018Về cách phân loại câu vô nhân xưng trong tiếng PhápNguyễn, Thị Thu Trang
2018Xây dựng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho cán bộ, chiến sỹ theo "sáu điều Bác Hồ dạy" Công an nhân dânNguyễn, Thị Thu Trang
2020Đánh giá nguy cơ rủi ro do hạn hán phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho khu vực Tây NguyênVũ, Đức Long; Nguyễn, Thị Thu Trang
2018Điển cố văn học Kinh Thi trong các tác phẩm quốc âm Việt NamNguyễn, Thị Thu Trang
2018Đo lường rủi ro lãi xuất trên sổ ngân hàng - yêu cầu của Basel và khuyến nghị cho Việt NamNguyễn, Thị Thu Trang; Vũ, Hải Yến