Browsing by Author Trương, Thị Bích Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Complete genome sequence of a filamentous bacteriophage, RS611, that infects the phytopathogen Ralstonia solanacearumTrương, Thị Bích Vân; Kamei, Kaeko; Yoshida, Shohei; Miki, Kaito; Kondo, Akihiro
2018KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ CỦA THỰC KHUẨN PHÂN LẬP TỪ ĐẤT TRỒNG CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa L.harms) LÊN VI KHUẨN Ralstonia solanacearum GÂY BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY ỚT (Capsicum spp.)Trương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Văn Trúc
2018KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ CỦA THỰC KHUẨN TỪ ĐẤT TRỒNG CÂY HÚNG CHANH (Coleus aromaticus Benth) LÊN VI KHUẨN Ralstonia solanacearum GÂY BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY ỚTTrương, Thị Bích Vân; Lê, Tuấn Kiệt
2019PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ TỪ NƯỚC AO NUÔI TÔM CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH TRÊN TÔM TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITROTrương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Bích Ngọc
2019PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ TỪ NƯỚC BIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH TRÊN THUỶ SẢNTrương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Hoàng Vũ
2019PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ TỪ NƯỚC BIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH TRÊN THUỶ SẢNTrương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Hoàng Vũ
2019PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ TỪ NƯỚC BIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH TRÊN THUỶ SẢNTrương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Hoàng Vũ
2018PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ TỪ ĐẤT TRỒNG CÂY RIỀNG (Alpinia officinarum Hance) CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Ralstonia solanacearum GÂY BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY TRỒNGTrương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Thị Bích Hiền