Browsing by Author Trương, Thị Bích Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Complete genome sequence of a filamentous bacteriophage, RS611, that infects the phytopathogen Ralstonia solanacearumTrương, Thị Bích Vân; Kamei, Kaeko; Yoshida, Shohei; Miki, Kaito; Kondo, Akihiro
2022KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Vibrio vunificus, KHI KẾT HỢP CAO CHIẾT LÁ BÀNG (Terminalia catappa) VÀ, THỰC KHUẨN THỂ 3FTrương, Thị Bích Vân; Võ, Thành Duy; Lê, Hoàng bảo Ngọc
2018KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ CỦA THỰC KHUẨN PHÂN LẬP TỪ ĐẤT TRỒNG CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa L.harms) LÊN VI KHUẨN Ralstonia solanacearum GÂY BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY ỚT (Capsicum spp.)Trương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Văn Trúc
2018KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ CỦA THỰC KHUẨN TỪ ĐẤT TRỒNG CÂY HÚNG CHANH (Coleus aromaticus Benth) LÊN VI KHUẨN Ralstonia solanacearum GÂY BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY ỚTTrương, Thị Bích Vân; Lê, Tuấn Kiệt
2022KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ, VI KHUẨN Vibrio spp. CỦA , THỰC KHUẨN THỂ TT1H KẾT HỢP , CAO CHIẾT LỰU (Punica granatum L.)Trương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Thị Phương Uyên; Lê, Hoàng bảo Ngọc
2022KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ, VI KHUẨN Vibrio spp. CỦA, THỰC KHUẨN THỂ (TT2H) KẾT HỢP, CAO CHIẾT QUẢ ĐẦU LÂN, (Couroupia guianesis)Trương, Thị Bích Vân; Lê, Văn Trọng; Lê, Hoàng bảo Ngọc
2022KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN, Vibrio parahaemolyticus 17802 CỦA MỘT SỐ DÒNG , THỰC KHUẨN THỂ (C1, 3A4, D7)Trương, Thị Bích Vân; Phan, Kim Ngân
2022KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN, Vibrio parahaemolyticus 17802 CỦA MỘT SỐ DÒNG, THỰC KHUẨN THỂ (C1, 3A4, D7)Trương, Thị Bích Vân; Phan, Kim Ngân
2022KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG, ỨC CHẾ VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus CỦA THỰC KHUẨN THỂ (23L3) VÀ, CAO CHIẾT LÁ TRỨNG CÁ (Muntingia calabura L.) TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆMTrương, Thị Bích Vân; Đoàn, Thị Thơm
2019PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ TỪ NƯỚC AO NUÔI TÔM CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH TRÊN TÔM TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITROTrương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Bích Ngọc
2019PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ TỪ NƯỚC BIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH TRÊN THUỶ SẢNTrương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Hoàng Vũ
2019PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ TỪ NƯỚC BIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH TRÊN THUỶ SẢNTrương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Hoàng Vũ
2019PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ TỪ NƯỚC BIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Vibrio spp. GÂY BỆNH TRÊN THUỶ SẢNTrương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Hoàng Vũ
2018PHÂN LẬP THỰC KHUẨN THỂ TỪ ĐẤT TRỒNG CÂY RIỀNG (Alpinia officinarum Hance) CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN Ralstonia solanacearum GÂY BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY TRỒNGTrương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Thị Bích Hiền
2022SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA THỰC KHUẨN THỂ (A2223, D4, VÀ VI KHUẨN Vibrio sp. TT3 PHÂN LẬP TỪ, TÔM THẺ (Litopenaeus vannamei)Trương, Thị Bích Vân; Võ, Thị Thiên Trúc; Trần, Văn Bé Năm
2019Đa dạng di truyền của giống lúa địa phương (Oryza sativa L.) bằgng chỉ thị phân tử SSRNguyễn, Phạm Anh Thi; La, Hoàng Trúc Ngân; Trương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Thị Pha
2022ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA THỰCKHUẨN THỂ ĐỐI VỚI, Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH TRÊN TÔM, TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆMTrương, Thị Bích Vân; Tiêu, Ngọc Thạnh; Lê, Hoàng bảo Ngọc
2022ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÂM NHIỄM CỦA, THỰC KHUẨN THỂ PHÂN LẬP TỪ NƯỚC AO TÔM , LÊN VI KHUẨN Vibrio sp.Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGTrương, Thị Bích Vân; Nguyễn, Kim Thoa
2022ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA , THỰC KHUẨN THỂ (TS1H, 3A, 23, mix) KẾT HỢP, CAO CHIẾT TỎI (Allium sativum L.) VÀ, CAO CHIẾT RAU MƯƠNG (Ludwigia hyssopifolia), LÊN VI KHUẨN Vibrio spp.Trương, Thị Bích Vân; Lưu, Đoàn Minh Nhựt; Trần, Văn Bé Năm