Browsing by Author Trần, Trọng Thơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam thành tựu và kinh nghiệmTrần, Trọng Thơ
2019Cách mạng Tháng Tám năm 1945 biểu tượng thống nhất các lực lượng dân tộc dưới ngọn cờ cứu nướcTrần, Trọng Thơ; Phạm, Thị Thu Trang
2019Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh di sản tư tưởng vô giá đối với nông dân Việt NamTrần, Trọng Thơ; Nguyễn, Danh Lợi
2019Hoạt động của Đồng chí Lê Đức Thọ trong nhà tù Đế quốc (1930 -1944)Trần, Trọng Thơ; Đỗ, Thị Phương Điệp
2019Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng (1959) quyết định "Làm xoay chuyển hẳn tình thế" cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nướcTrần, Trọng Thơ; Đoàn, Thị Hương
2020Hội phản đế đồng minh hiện thực hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về khối động lực dân tộc Việt NamTrần, Trọng Thơ; Đoàn, Thị Hương
2018Khoa học lịch sử Đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địchTrần, Trọng Thơ; Nguyễn, Danh Lợi
2021Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) tầm cao tư duy chiến lược, tình cảm sâu nặng và bền chặt, thành quả lớn laoTrần, Trọng Thơ
2022Mối quan hệ "Vì tình, vì nghĩa, vì dân tộc, vì quốc tế"giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kayxỏn Phômvihản biểu tượng "quan hệ đặc biệt" Việt Nam - Lào, Lào - Việt NamTrần, Trọng Thơ
2022Những cống hiến của Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đối với cách mạng Việt Nam những năm 1936-1941Trần, Trọng Thơ
2020Sự chủ động, sáng tạo của các Đảng bộ địa phương trong Cách mạng tháng tám năm 1945Trần, Trọng Thơ; Trần, Đoàn
2021Xây dựng Đảng "Đủ năng lực lãnh đạo cuộc cách mạng Đông Dương đi đến toàn thắng" thành tựu to lớn của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941)Trần, Trọng Thơ; Đoàn, Thị Hương
2018Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mớiTrần, Trọng Thơ; Nguyễn, Bình
2018Đóng góp của đồng chí Nguyễn Chí Diểu trong công tác xây dựng Đảng những năm 1936-1939Trần, Trọng Thơ
2020Đồng chí Phạm Hữu Lầu - cuộc đời hoạt động và những đóng góp cho cách mạngTrần, Trọng Thơ