Browsing by Author Trịnh, Thị Ngọc Gia

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
20211 B1600116 Khảo sát ảnh hưởng của điện trường Trái Đất đến bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt bằng MGMR3D và CoREAS Nguyễn Hữu Phước Trịnh Thị Ngọc Gia Trong luận văn này, tôi trình bày cơ sở lý thuyết về “cơn mưa hạt”, sự phân cực của bức xạ điện từ trong cơn mưa hạt ở điều kiện thời tiết thường và giông bão. Giới thiệu hai mô phỏng MGMR3D và CoREAS. MGMR3D được sử dụng để tối ưu hóa các tham số Stokes thể hiện sự ảnh hưởng của điện trường Trái Đất đến bức xạ điện từ phát ra từ cơn mưa hạt và so sánh với kết quả của CoREAS. Vẽ và phân tích đồ thị tham số Stokes của hai mô phỏng.Trịnh, Thị Ngọc Gia; Nguyễn, Hữu Phước
2015A new way of air shower detection: measuring the properties of cosmic rays with LOFARNelles, A.; Buitink, S.; Corstanje, A.; Enriquez, J. E.; Falcke, H.; Hörandel, J. R.; Rachen, J. P.; Schellar, P.; Scholten, O.; Veen, S. ter; Thoudam, S.; Trịnh, Thị Ngọc Gia
2018Analytic calculation of radio emission from parametrized extensive air showers: A tool to extract shower parametersScholten, O.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Vries, K. D. de; Hare, B. M.
2016Influence of atmospheric electric fields on the radio emission from extensive air showersTrịnh, Thị Ngọc Gia; Vries, K. D. de; Köhn, C.; Berg, A. M. van den; Rutjes, C.; Ebert, U.; Rachen, J. P.; Hörandel, J. R.; Enriquez, J. E.; Rossetto, L.; Thoudam, S.; Veen, S. ter; Nelles, A.; Scholten, O.; Falcke, H.; Corstanje, A.; Buitink, S.; Schellart, P.
2020Khảo sát bức xạ sóng điện từ (110MHz - 190 MHz) phát ra từ cơn mưa hạt vật chấtTrịnh, Thị Ngọc Gia; Trần, Thế Anh
2020Khảo sát cường độ của bức xạ sóng điện từ phát ra từ cơn mưa hạt vật chấtTrịnh, Thị Ngọc Gia; Trần, Hữu Nghĩa
2021Khảo sát sự phân cực của bức xạ điện phát ra từ cơn mưa hạt vật chấtTrịnh, Thị Ngọc Gia; Nguyễn, Ngọc Hiếu
2020Khảo sát sự phân cực tròn của bức xạ sóng điện từ phát ra từ cơn mưa hạt vật chấtTrịnh, Thị Ngọc Gia; Nguyễn, Chúc Phương
2020Khảo sát sự phân cực tuyến tính của bức xạ sóng điện từ (30 MHz - 80 MHz) phát ra từ cơn mưa hạt vật chấtTrịnh, Thị Ngọc Gia; Lê, Huỳnh Đức
2018LOFAR Lightning Imaging: Mapping Lightning With Nanosecond PrecisionHare, B. M.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Winchen, T.; Rachen, J. P.; Mulrey, K.; Leijnse, H.; Hörandel, J. R.; Ebert, U.; Schellart, P.; Rutjes, C.; Thoudam, S.; Mitra, P.; Bonardi, A.; Veen, S. ter; Falcke, H.; Rossetto, L.; Nelles, A.; Scholten, O.; Corstanje, A.; Buitink, S.
2016Measurement of the circular polarization in radio emission from extensive air showers confirms emission mechanismsScholten, O.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Hasankiadeh, Q. Dorosti; Correa, P.; Vries, K. D. de; Rachen, J. P.; Hörandel, J. R.; Winchen, T.; Mulrey, K.; Mitra, P.; Bonardi, A.; Rossetto, L.; Thoudam, S.; Veen, S. ter; Nelles, A.; Falcke, H.; Corstanje, A.; Buitink, S.; Schellart, P.
2014Method for high precision reconstruction of air shower Xmax using two-dimensional radio intensity profilesBuitink, S.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Thoudam, S.; Scholten, O.; Rachen, J. P.; Hörandel, J. R.; Enriquez, J. E.; Nelles, A.; Huege, T.; Veen, S. ter; Falcke, H.; Corstanje, A.; Schellart, P.
2014Polarized radio emission from extensive air showers measured with LOFARSchellart, P.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Hörandel, J. R.; Nelles, A.; Thoudam, S.; Veen, S. ter; Scholten, O.; Rachen, J.P.; Krause, M.; Falcke, H.; Enriquez, J.E.; Corstanje, A.; Buitink, S.
2015Prediction of Lightning Inception by Large Ice Particles and Extensive Air ShowersDubinova, Anna; Rutjes, Casper; Ebert, Ute; Buitink, S.; Scholten O.; Trịnh, Thị Ngọc Gia
2015The radio emission pattern of air showers as measured with LOFAR—a tool for the reconstruction of the energy and the shower maximumNelles, A.; Buitink, S.; Corstanje, A.; Enriquez, J. E.; Falcke, H.; Hörandel, J. R.; Rachen, J. P.; Rossetto, L.; Schellart, P.; Scholten, O.; Veen, S. ter; Thoudam, S.; Trịnh, Thị Ngọc Gia
2017Thunderstorm electric fields probed by extensive air showers through their polarized radio emissionTrịnh, Thị Ngọc Gia; Rutjes, C.; Ebert, U.; Rachen, J. P.; Hörandel, J. R.; Enriquez, J. E.; Winchen, T.; Mulrey, K.; Mitra, P.; Hare, B. M.; Bonardi, A.; Rossetto, L.; Thoudam, S.; Veen, S. ter; Nelles, A.; Scholten, O.; Falcke, H.; Corstanje, A.; Buitink, S.; Schellart, P.
2016Timing calibration and spectral cleaning of LOFAR time series dataCorstanje, A.; Trịnh, Thị Ngọc Gia; Schellart, P.; Krause, M.; Enriquez, J. E.; Buitink, S.; Rachen, J. P.; Hörandel, J. R.; Veen, S. ter; Nelles, A.; Thoudam, S.; Scholten, O.; Falcke, H.