Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10081
Title: Ảnh hưởng của không gian dịch vụ Buffet đến sự hài lòng của khách hàng tại nhà hàng khách sạn Anh Đào Mekong 2
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Đặng, Ngọc Thanh Nhã
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng chất lượng không gian dịch vụ buffet thông qua chất lượng cảm nhận của khách hàng tại Nhà hàng - Khách sạn Anh Đào Mekong 2. - Xác định và phân tích sự ảnh hưởng của không gian dịch vụ buffet tại Nhà hàng – Khách sạn Anh Đào Mekong 2. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng không gian dịch vụ buffet tại Nhà hàng - Khách sạn Anh Đào Mekong 2.
Description: 88 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10081
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.