Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10473
Title: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến thái độ và nhận biết thương hiệu của người dân Cần Thơ qua chương trình tài trợ cho câu lạc bộ bóng rỗ Cần Thơ CATFISH
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Đặng, Kỷ Minh
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến thái độ và nhận biết thương hiệu của người dân Cần Thơ qua chương trình tài trợ cho câu lạc bộ bống rổ Cần Thơ Catfish. Qua đó, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chương trình tài trợ, góp phần tăng mức độ nhận biết thương hiệu của doanh nghiệp.
Description: 91 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10473
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.