Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21148
Title: Khảo sát thành phần hóa học và tác dụng kháng oxy hóa, kháng khuẩn của tinh dầu lá Trâm Ổi (Lantana camara L.), họ cỏ Roi Ngựa (Verbenaceae).
Authors: ThS. DS. Huỳnh, Anh Duy
Nguyễn, Thị Bích Trâm
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được tiến hành trên nguyên liệu là lá cây Trâm Ổi (Lantana camara L.). Thực hiện các mục tiêu: chưng cất tinh dầu, khảo sát tác dụng kháng oxy hóa, kháng khuẩn của tinh dầu thu được. Tinh dầu thu được có màu vàng nhạt, có mùi tự nhiên của cây Trâm Ổi. Tinh dầu chưng cất với 200 gam nguyên liệu tươi bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước được hiệu suất là 0,24%. Trong tinh dầu lá Trâm Ổi có các thành phần chính là β-Caryophyllene (28,87%), α-Caryophyllene (12,61%), Eucalyptol (10,96%), Bicyclogermacrene (10,14%), 4(10)-Thujene (7,65%), Caryophylene oxide (4,9%). Trong đó, β-Caryophyllene chiếm hàm lượng cao nhất. Tinh dầu lá Trâm Ổi được tiến hành bằng phương pháp trung hòa gốc tự do DPPH với nồng độ ức chế tối đa 50% IC50 là 6045,7±253,78 µg/mL. Ngoài ra, tinh dầu lá Trâm Ổi cho hiệu quả kháng khuẩn với các chủng vi khuẩn Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella. Tinh dầu lá Trâm Ổi kháng vi khuẩn Bacillus cereus là mạnh nhất.
Description: 74tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21148
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.