Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21545
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trên Shopee của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Mạc, Thanh Trúc
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trên Shopee của người tiêu dùng tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mua sắm trên ứng dụng mua sắm Shopee
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21545
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
899.33 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.