Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21754
Title: Tác động của quãng cáo kỹ thuật số ngoài trời đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Phạm, Thị Kim Quyên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ (TPCT) sau khi tiếp xúc với DOOHA, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần giúp các DN có thể nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng DOOHA và thu hút người tiêu dùng nhằm gia tăng doanh số và sự thoã mãn của khách hàng
Description: 89 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21754
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.