Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21944
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua quà lưu niệm của du khách khi đến ĐBSCL
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Nguyễn, Thị Kiều Trang
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua quà lưu niệm của du khách khi tham quan, trải nghiệm du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long.
Description: 92 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21944
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.