Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22065
Title: Ảnh hưởng của chương trình thẻ tích điểm đến hành vi mua lặp lại của khách hàng tại cửa hàng Tiện Lợi ở TP. Cần Thơ
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Nguyễn, Thị Ngọc Trang
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu, đánh giá ảnh hưởng của chương trình thẻ tích điểm đến hành vi mua lặp lại của khách hàng khi mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi ở Thành phố Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hành vi mua lặp lại của khách hàng
Description: 117 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22065
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.