Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23503
Title: Thái độ đối với nghề của giảng viên trẻ trường Đại học Luật Hà Nội
Authors: Bùi, Kim Chi
Keywords: Thái độ
Thái độ đối với nghề
Thái độ tích cực
Thái độ tiêu cực
Giảng viên trẻ
Trường Đại học Luật Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 289 .- Tr.63-70,88
Abstract: Khi nghiên cứu về con người, về tâm lý không thể không nghiên cứu về thái độ của họ. Thái độ là một trong những hiện tượng tâm lý thể hiện mối quan hệ của con người với thế giới khách quan. Nghiên cứu thái độ đối với nghề của giảng viên trẻ trường Đại học Luật Hà Nội biểu hiện qua ba mặt: Cảm nghĩ (nhận thức), cảm xúc và hành vị (phản ứng), đối với hai nhiệm vụ chính của giảng viên đại học là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà trường tạo môi trường thuận lợi cho giảng viên trẻ chuyên ngành luật và các chuyên ngành khác hình thành thái độ tích cực đối với nghề biểu hiện trong hoạt động giảng dạy; khuyến khích giảng viên trẻ tham gia vào các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23503
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.