Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2415
Title: Trí tuệ cảm xúc nghề dạy học của sinh viên sư phạm
Authors: Đào, Minh Đức
Keywords: Trí tuệ
Trí tuệ cảm xúc
Nghề dạy học
Sinh viên sư phạm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 3 .- Tr.40-52
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng trí tuệ cảm xúc nghề dạy học của sinh viên sư phạm tại 3 trường là Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Sinh viên sư phạm đã có những biểu hiện của năng lực trí tuệ cảm xúc nghề dạy học, nhưng mức độ của các năng lực thành phần không đồng đều, khá tốt ở kỹ năng nhận diện cảm xúc bản thân và hiểu cảm xúc người khác và không tốt ở 3 kỹ năng còn lại, gồm kiểm soát cảm xúc bản thân, sử dụng cảm xúc như một công cụ giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục thân thiện.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2415
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_615.08 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.