Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27290
Title: Thử nghiệm sản xuất bột lẩu mắm từ mắm cá sặc bướm(Trichopodus trichopterus)
Authors: Trần, Minh Phú
Bạch, Như Thảo
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thử nghiệm sản xuất bột lẩu mắm từ mắm cá sặc bướm được thực hiện nhằm mục đích nâng cao giá trị và đa dạng mặt hàng mắm. Nghiên cứu được thí nghiệm bao gồm (1) khảo sát thời gian sấy ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm;(2) khảo sát bổ sung bột mì làm chất nền;(3) khảo sát ảnh hưởng của cây bồng nga truật và (4) khảo sát thời gian bảo quản của sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy trình sản xuất bột lẩu mắm từ mắm cá sặc tươi cần sấy ở nhiệt độ 60°C trong 48 giờ, mẫu bột mắm khô sau đó được phối trộn với chất phụ gia với tỷ lệ 30:3 (g/mL) và sấy ở 60°C trong 48 giờ cho chất lượng sản phẩm tốt nhất. Sản phẩm được đóng gói, hút chân không và bảo quản bảo quản ở nhiệt độ phòng hơn 30 ngày vẫn đảm bảo chất lượng cảm quan và an toàn vệ sinh thực phẩm.
Description: 13tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27290
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
583.22 kBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.