Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28303
Title: Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến tới ý định quay lại và truyền miệng tích cực của khách du lịch: Trường hợp điểm đến tỉnh Vĩnh Long
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Hoàng Sơn
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tác động của hình ảnh điểm đến tới ý định quay lại và truyền miệng tích cực của khách du lịch tại Vĩnh Long, qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hình ảnh điểm đến của tỉnh Vĩnh Long góp phần phát triển du lịch tỉnh.
Description: 113 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28303
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.