Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29033
Nhan đề: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc bao bì đến quyết định mua các sản phẩm thức ăn nhẹ tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: La, Nguyễn Thùy Dung
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố thuộc bao bì đến quyết định mua của khách hàng trong thị trường thức ăn nhẹ tại TP. Cần Thơ từ đó đề xuất các giải pháp về bao bì nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn nhẹ thu hút và gia tăng quyết định mua của khách hàng.
Mô tả: 78 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29033
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.