Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29134
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến mặt hàng quần áo thời trang của người dân tại quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Bình Minh
Phan, Thị Phương Huỳnh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến mặt hàng quần áo thời trang của người dân tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. Qua đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kênh mua sắm trực tuyến quần áo thời trang, đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Description: 69 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29134
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
941.76 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.