Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30261
Title: Phân lập hợp chất từ cao methanol–nước của trái Bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) Engl.), họ Bằng lăng (Lythraceae)”.
Authors: PGs.Ts Tôn, Nữ Liên Hương
Phạm, Văn Tuấn
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thành phần hóa học của trái Bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) Engl.) được thu hái ở địa bàn tỉnh Cà Mau. Kết quả cho thấy phân đoạn cao chiết methanol–nước của trái Bần chua, phân lập được hợp chất flavonoid glycoside. Cấu trúc của hợp chất được xác định bằng phương pháp phổ hiện đại 1D-NMR, 2D-NMR và so sánh với tài liệu đã công bố, SC.Me03 được nhận danh là naringenin 7-O--ᴅ-glucopyranoside.
Description: 57tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30261
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.