Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30338
Title: Phát triển xuất khẩu Việt Nam: Góc nhìn từ dữ liệu nhóm hàng và mô hình lực hấp dẫn thương mại
Authors: Phạm, Thị Bích Ngọc
Trương, Thành Công
Keywords: Xuất khẩu
Xuất khẩu Việt Nam
Nhóm hàng
Mô hình lực hấp dẫn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .-Tr.20-27
Abstract: Mô hình lực hấp dẫn và dữ liệu của UNCOMTRADE, bài viết nghiên cứu 9 nhóm hàng phân theo hai nhóm chính thô sơ và tinh chế xuất khẩu sang 20 nước dẫn đầu kinh doanh xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 1996 – 2014 sau khi Việt Nam tham gia ASEAN năm 1995. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong khoảng thời gian 19 năm, mô hình lực hấp dẫn ứng dụng giải thích phù hợp các yếu tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng của Việt Nam: độ lớn nền kinh tế nước nhập khẩu bao gồm GDP và dân số, các hiệp định thương mại giữa hai quốc gia, tỷ giá hối đoái thực đa phương, khoảng cách địa lý, chi phí thương mại và đường biên giới. Từ kết quả này, nghiên cứu đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30338
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.