Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30849
Title: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những dự báo của ngành xuất bản
Authors: Nguyễn, Việt Hà
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Kỷ nguyên số
Xuất bản
Xuất bản điện tử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 308 .- Tr.44-49
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra trong những năm gần đây, bắt đầu từ Đức rồi lan dần ra các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Sự phát triển của khoa học - công nghệ sẽ mang đến cho xuất bản nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Bài viết dưới đây sẽ bàn đến một số vấn đề liên quan đến xuất bản, dự báo khả năng mới có thể xảy ra của ngành xuất bản trong thời cách mạng 4.0 và từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần phát triển ngành xuất bản Việt Nam trong thời đại kỷ nguyên số.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30849
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.