Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31256
Title: Ảnh hưởng của chu kỳ bổ sung chất chiết thảo dược lên khả năng kháng bệnh gan thận mủ của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Bùi, Thị Bích Hằng
Lê, Thị Thanh Ngân
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của chu kỳ bổ sung chất chiết lá bàng (Terminalia catappa) và lá cách (Premna serratifolia) vào thức ăn lên chỉ tiêu huyết học của cá tra (Pangasianodon hypophthalmus). Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức bao gồm hai nghiệm thức bổ sung 2% chất chiết lá cách với nhịp bổ sung mỗi 2 tuần (tuần 1, 2 vả 5, 6) và liên tục 4 tuần (tuần 1, 2, 3, 4), hai nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết lá bàng với nhịp bổ sung mỗi 2 tuần (tuần 1, 2 vả 5, 6) và liên tục 4 tuần (tuần 1, 2, 3, 4) và nghiệm thức đối chứng (0% chất chiết thảo dược), mỗi nghiệm thức lặp lại 4 lần. Các chỉ tiêu huyết học bao gồm mật độ hồng cầu, tổng bạch cầu, tế bào lympho, bạch cầu đơn nhân, bạch cầu trung tính và tiểu cầu được theo dõi vào tuần thứ 8 của thí nghiệm. Sau 4 và 8 tuần thí nghiệm, cá được cảm nhiễm với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri. Nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết bàng và 2% chất chiết lá cách theo các chu kỳ khác nhau cho thấy các chỉ tiêu huyết học cao hơn so với nghiệm thức đối chứng. Kết quả chỉ ra nghiệm thức bổ sung 1% chất chiết bàng và 2% chất chiết lá theo nhịp mỗi 2 tuần kích hoạt bạch cầu và cải thiện tỉ lệ sống của cá khi cảm nhiễm với E.ictaluri.
Description: 19tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31256
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
558.69 kBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.