Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31326
Title: Khảo sát mầm bệnh vi khuẩn nhiễm trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh
Authors: Trần, Thị Mỹ Duyên
Nguyễn, Minh Nguyệt
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự hiện diện của của một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) nuôi thâm canh ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng cộng 255 mẫu cá từ 17 ao nuôi thương phẩm được thu trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 1 năm 2020, trong đó có 170 mẫu cá ở giai đoạn giống và 85 mẫu cá ở giữa chu kì nuôi. Mẫu cá được quan sát dấu hiệu bệnh lý, kiểm tra sự hiện diện của vi khuẩn bằng phương pháp cấy vi sinh trên đĩa thạch. Kỹ thuật PCR được sử dụng để xác định sự hiện diện của 3 loài vi khuẩn gây bệnh phổ biếm gồm Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri và Flavobacterium columnare. Kết quả khuếch đại 34 mẫu DNA chiết tách từ khuẩn lạc cho thấy 25/34 mẫu âm tính với cả 3 loài vi khuẩn gây bệnh, chiếm 73,53%. Trong 9/34 mẫu dương tính, tỉ lệ nhiễm đơn và nhiễm kép lần lượt là 23,53% và 2,94%. Không ghi nhận được trường hợp nào nhiễm cả 3 loài vi khuẩn gây bệnh cũng như nhiễm vi khuẩn F. columnare.
Description: 13tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31326
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
714.58 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.