Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31334
Nhan đề: Khảo sát mầm bệnh vi nấm nhiễm trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn nuôi thương phẩm
Tác giả: Đặng, Thụy Mai Thy
Nguyễn, Thị Thúy An
Từ khoá: Bệnh học thủy sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thành phần vi nấm nhiễm trên cá tra giai đoạn nuôi thương phẩm. Tổng số 308 mẫu cá được thu vào đầu và giữa vụ nuôi trong thời gian từ 8/2019 đến 1/2020. Kết quả đã phân lập được 392 chủng vi nấm nhiễm trên da cơ, mang, gan, thận và bóng hơi. Giống vi nấm được định danh gồm: Fusarium sp., Mucor sp., Aspergillus sp., Trichoderma sp. Tỉ lệ nhiễm cao nhất là Trichoderma sp. ở thận (71,4%), Fusarium sp. ở mang (68,4%), Aspergillus sp. ở bóng hơi (66,7%) và tỉ lệ nhiễm thấp nhất là Mucor sp. ở gan (50%).
Mô tả: 18tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31334
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
581.97 kBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.