Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31335
Title: Dược động học của amoxicillin trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Nguyễn, Quốc Thịnh
Trần, Tuấn Anh
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu dược động học của amoxicillin trên cá tra được thực hiện nhằm mục tiêu xác định các thông số dược động học trong máu, gan và thận cá. Cá tra (100±15g) được bố trí vào 8 bể 500 L, mật độ cá bố trí là 8 con/bể.Thức ăn được nghiền mịn sau đó trộn với nước và amoxicillin với nồng độ 1.750 mg/kg thức ăn. Thức ăn sau khi chuẩn bị xong được bơm vào dạ dày cá. Thu mẫu được thực hiện ở các thời điểm 30 phút, 1, 2, 4, 8, 12 18 và 24 giờ sau khi bơm thức ăn. Trong thời gian thu mẫu, huyết tương, gan và thận của tám con cá cũng được thu thập riêng lẻ. Hàm lượng amoxicillin trong mẫu được phân tích bằng phương pháp sắc khí lỏng khối phổ. Kết quả cho thấy giá trị Tmax của amoxcillin trong huyết tương trên cá tra là 1 giờ và giá trị Cmax là 127,5 ng/mL. Giá trị AUC0-8h đạt 375,75 μg*h/kg. Nồng độ amoxicillin tối đa ở gan và thận lần lượt là 183,75 và 372,5 μg/kg. Thời gian đạt nồng độ tối đa ở gan là 1 giờ và ở thận là 8 giờ.
Description: 18tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31335
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
344.79 kBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.