Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31388
Title: Nghiên cứu và chế tạo màng mỏng SnO2 pha tạp F
Authors: PGS.TS Lê, Hữu Phước
Huỳnh, Ngọc Bảo
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Màng mỏng oxit pha tạp thiếc (FTO) được chế tạo bằng phương pháp nhiệt phân phun siêu âm (USP), đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Ảnh hưởng nồng độ pha tạp F trên màng mỏng FTO đã được nghiên cứu trong luận án này, Kích thước hạt, độ dày và độ nhám bề mặt tăng, những thay đổi đáng kể này ảnh hưởng đến tính chất dẫn điện và truyền quangt của phim FTO. Nhiệt độ đế được nghiên cứu trong luận án này là 400°C. Ngoài ra, nồng độ chất mang được tăng từ 1020 lên 1021 cm-3 đối với màng FTO được điều chế với mức tăng từ F / Sn = 0 (SnO2 tinh khiết) lên 0,25. Ngược lại, quá nhiều pha tạp F dẫn đến các hạt có xu hướng thành cụm kích thước hạt to nhỏ không đồng đều, dẫn đến độ dẫn điện và độ truyền quang thấp hơn. Điện trở suất của màng FTO thấp nhất ở nồng độ pha tạo F / Sn = 0,5.
Description: 45tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31388
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.