Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31486
Title: Xác định đặc điểm vi khuẩn gây bệnh xuất huyết và đỏ đùi trên ếch (Ranna rugulosa) nuôi thương phẩm ở Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Nguyễn, Thị Lệ Trinh
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu mầm bệnh vi khuẩn trên ếch bệnh xuất huyết đỏ đùi và đánh giá sự kháng thuốc kháng sinh của các chủng vi khuẩn phân lập trên ếch. Tổng cộng có 25 chủng vi khuẩn được phân lập từ gan, thận và tỳ tạng của 34 mẫu ếch nuôi thương phẩm. Kết quả kiểm tra đặc điểm sinh lý và sinh hóa cơ bản đã xác định 3 nhóm vi khuẩn gồm Aeromonas, Enterobacter và Pseudomonas. Chọn ra 10 chủng vi khuẩn, sử dụng bộ kít API 20E đã xác định 3 loài vi khuẩn trên ếch xuất huyết, đỏ đùi kết hợp chướng bụng và mù mắt là Aeromonas hydrophila, Enterobacter sp và Pseudomonas sp. Kết quả kiểm tra kiểm tra kháng sinh đồ bằng phương pháp đĩa khuếch tán với 10 loại kháng sinh cho thấy 25 chủng vi khuẩn đều nhạy với Gentamicin, Neomycin, Norfloxacin chiếm trên 50%. Nhưng kháng với nhóm Amoxicillin và Ampicilin với tỷ lệ tương đối cao trên 70%.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31486
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.