Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37115
Title: Đánh giá hàm lượng axít oleaimolic và đa dạng di truyền nguồn gen đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa (L.) Harms) thu thập tại Việt Nam
Authors: Trịnh, Việt Nga
Nguyễn, Cao Kiệt
Bùi, Minh Trí
Phạm, Thị Minh Tâm
Nguyễn, Hữu Hổ
Huỳnh, Văn Biết
Keywords: Axít oleanolic
Đinh lăng lá nhỏ
ISSR
Khác biệt di truyền
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.46-54
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá hàm lượng axít oleanolic và đa dạng di truyền của 8 mẫu giống đinh lăng lá nhỏ được thu thập từ nhiều vùng khác nhau ở Việt Nam. Hàm lượng axít oleanolic trong lá được xác định bằng kỹ thuật HPLC. Đồng thời, tính đa dạng nguồn gen của 8 mẫu giống đinh lăng lá nhỏ được thực hiện thông qua kỹ thuật ISSR-PCR. DNA tinh sạch của các mẫu giống được khuếch đại với 12 mồi ISSR …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37115
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.