Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38525
Title: Tuyển chọn và khảo sát môi trường ảnh hưởng đến hoạt tính Chitinase thu nhận từ nấm mốc
Authors: Đào, Thị Mỹ Linh
Nguyễn, Thị Quỳnh Mai
Bùi, Thiên Kim Thu
Nguyễn, Đình Triều Vũ
Nguyễn, Đăng Khoa
Sơn, Thiên Nga
Kiều, Yến Vy
Trần, Quỳnh Hoa
Keywords: Aspergillus sydowii
Chitinase
Chitin
Nguồn cacbon
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Tập. 19, Số 02 .- Tr.38-49
Abstract: Chitinase thuộc nhóm enzyme lớn thứ hai trên thế giới sau cellulase, có nhiều ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và y dược. Đặc biệt dẫn xuất COS - sản phẩm thủy phân chitin bởi chitinase có nhiều đặc tính y học như hoạt tính kháng khuẩn, tác dụng chống ung thư, chống oxy hóa và hoạt động kích thích miễn dịch. Nghiên cứu được thực hiện với mục đích tuyển chọn chủng nấm có khả năng sinh tổng hợp chitinase cao nhất và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính chitinase.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38525
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.247.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.