Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39007
Title: Khảo sát số bằng ABAQUS các tham số ảnh hưởng đến liên kết cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép - Phần 1: Ảnh hưởng của kích thước chốt chịu cắt (shear-head)
Authors: Trương, Quang Hải
Nguyễn, Minh Tuấn Anh
Trương, Hoài Chính
Đào, Ngọc Thế Lực
Keywords: Liên kết
Cột CFST
Sàn phẳng BTCT
ABAQUS
Shear-head
Chọc thủng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 626 .- Tr.6-9
Abstract: Với việc gia tăng mạnh mẽ các dự án nhà cao tầng tại các đô thị lớn tại Việt Nam hiện nay đặt ra nhu cầu cấp thiết tìm kiếm các giải pháp kết cấu chịu lực hiệu quả về mặt kỹ thuật và kinh tế. Một trong những xu hướng kết cấu mới có tính ứng dụng, hiệu quả cao là việc kết hợp kết cấu ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng bê tông cốt thép thành hệ kết cấu chịu lực cho nhà cao tầng. Tuy nhiên, để có thể ứng dụng loại kết cấu này rộng rãi trong thực tế thì vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết liên kết giữa sàn phẳng bê tông cốt thép vào cột ống thép nhồi bê tông. Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu về cấu tạo loại liên kết này, ứng xử của liên kết chưa được hiểu rõ. Bài báo này sử dụng phần mềm Abaqus mô phỏng một giải pháp liên kết cột ống thép nhồi bê tông với sàn phẳng bê tông cốt thép đề xuất và khảo sát ảnh hưởng của kích thước chốt liên kết (shear-head) đến ứng xử của sản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39007
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.