Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4102
Title: Nghiên cứu sản xuất chả cá từ thịt cá tráo (Selar crumenophthalmus)
Authors: Trần, Minh Phú
Thạch, Thị Huyền
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu sản xuất chả cá từ thịt cá tráo được thực hiện nhằm tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng và đa dạng hóa việc sử dụng cá biển. Đề tài được thực hiện thông qua 5 thí nghiệm: Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn gia vị đến chất lượng cảm quan sản phẩm; tỷ lệ hàm lượng bột bắp; tỷ lệ cà rốt;ảnh hưởng của thời gian hấp; thời gian bảo quản lạnh đến chất lượng sản phẩm.Kết quả thí nghiệm cho thấy sản phẩm chả cá đạt cảm quan tốt khi phối trộn nguyên liệu với muối 1,5% và đường 2,5% cho vị hài hòa, tỷ lệ bột bắp 2% và 4% cà rốt tạo cho sản phẩm có giá trị cảm quan cao nhất, cấu trúc dẻo dai, màu sắc và đàn hồi tốt. Sản phẩm được hấp trong 10 phút và vẫn đảm bảo chất lượng về cảm quan và vi sinh trong 8 ngày bảo quản ở nhiệt độ lạnh 0 - 5°C.
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4102
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
694.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.