Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4116
Title: Nghiên cứu quy trình sản xuất chả tôm từ surimi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) kết hợp tôm sú (Penaeus monodon)
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Trịnh, Nguyễn Ngọc Huyền
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu quy trình sản xuất chả tôm từ surimi cá tra kết hợp tôm sú được thực hiện nhằm tạo ra sản phẩm mới có giá trị dinh dưỡng cao và góp phần đa dạng hơn sản phẩm chả. Đề tài được thực hiện thông qua 4 thí nghiệm: khảo sát tỷ lệ (%) phối trộn tôm sú và surimi cá tra, tỉ lệ (%) bột bắp và gelatin, tỉ lệ sorbitol và khảo sát thời gian bảo quản lạnh đến chất lượng sản phẩm. Kết quả thí nghiệm cho thấy surimi cá tra và thịt tôm được phối trộn với tỉ lệ 60%:40% cho sản phẩm đạt giá trị cảm quan cao nhất. Chả tôm được bổ sung bột bắp 5%, gelatin 0,5% và bổ sung sorbitol 2% cho sản phẩm có chất lượng cảm quan và cấu trúc như mong muốn. Chả tôm được bảo quản ở nhiệt độ lạnh (0-4oC) sau 2 tuần vẫn đảm bảo về mặt vi sinh và độ tươi.
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4116
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
686.54 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.