Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42319
Title: Tư tưởng của Khổng Tử về chuẩn mực đạo đức và hành vi cửa người quân tử với việc thực hành đạo đức công vụ của người cán bộ ở Việt Nam hiện nay
Authors: Cung, Thị Ngọc
Keywords: Đạo đức công vụ
Khổng Tử
Người quân tử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.52-57
Abstract: Trong học thuyết Khổng Tử, quan niệm về người quân tử có một vị trí đặc biệt quan trọng và mẫu hình người quân tử được khắc họa rất rõ nét về phương diện đạo đức. Hệ chuẩn mực nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và phong thái ứng xử khiêm cung, cẩn trọng, hòa nhã, mẫu mực được Khổng Tử đặc biệt nhấn mạnh và coi đó là cội nguồn của những thành công trên con đường “kinh bang, tế thế" của bậc cai trị hoàn hảo. Bài viết góp phần làm sáng tỏ quan niệm của Khổng Tử về phương diện đạo đức của người quân từ và rút ra ý nghĩa trong việc thực hành đạo đức công vụ đối với người cán bộ Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42319
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.