Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44826
Title: Chương trình văn bậc đại học trong xu thế đổi mới và hội nhập
Authors: Hồ, Quốc Hùng
Keywords: Văn học ứng dựng
Chương trình văn bậc đại học
Định hướng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 1 .- Tr.106-116
Abstract: Bài viết bàn về thực trạng của việc dạy học văn ở bậc đại học và một số hướng mở cho quá trình xây dựng chương trình ở cấp học này. Từ những khảo sát các chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng của một số nước tiêu biểu trên thế giới, tác giả đề xuất cơ cấu lại chương trình văn học theo định hướng này. Để tiện tới xây dựng một chương trình theo hướng đó, cần phải rà soát lại các vấn đề thuộc bản chất đối tượng cũng như mối quan hệ trực tiếp, gián tiếp của nó đến các lĩnh vực hoạt động kinh tế văn hóa xã hội khác. Những thách thức của yêu cầu thoát khỏi thói quen hàn lâm của người dạy để thích ứng với chương trình này được tác giả phân tích ở cuối bài viết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/44826
ISSN: 0494-6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.72 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.