Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47249
Title: Xây dựng và phân tích cấu trúc thị trường chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản: Trường hợp sản phẩm các hồng Mỹ tại khu vực Nam Trung Bộ
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Cá hồng Mỹ
Cấu trúc thị trường
Chuỗi cung ứng
Nam Trung Bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 126 .- Tr.46-55
Abstract: Các nghiên cứu về chuỗi cung ứng tại Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây khá phổ biến, hầu hết các nghiên cứu liên quan đến các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc đã xác lập chỗ đứng trên thị trường như cà phê, chè, sữa, thịt bò, thị gia cầm và sản phẩm thủy sản như tôm, mực, cá tra, cá ba sa và cả ngừ khai thác từ biển. Các nghiên cứu xây dựng chuỗi cung ứng cho một sản phẩm mới hoặc sản phẩm chưa được biết đến rộng rãi là chưa tìm thấy, vì vậy mang tính thách thức đối với giới nghiên cứu và ứng dụng, cá hồng Mỹ là một sản phẩm như thế. Do đó, kết quả nghiên cứu được kỳ vọng tạo ra một cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về xây dựng và phân tích chuỗi cung ứng sản phẩm cá hồng Mỹ tại khu vực Nam Trung Bộ, nhằm đề ra những giải pháp liên quan đến bối cảnh tiêu dùng sản phẩm mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47249
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.216.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.