Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48458
Title: Tác động của quản trị tri thức khách hàng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đang hoạt động tại địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thu Nha Trang
Nguyễn, Thu Thanh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích sự tác động của quản trị tri thức khách hàng đến hiệu quả hoạt động tại doanh nghiệp ở quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ.
Description: 92 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48458
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.