Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49159
Title: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của cảm nhận về trách nhiệm xã hội đến lòng trung thành khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng tại thành phố Cần Thơ
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Trần, Đoàn Thục
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của cảm nhận về trách nhiệm xã hội ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng tại địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó nhằm đề xuất những giải pháp gia tăng lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng trong thời gian tới.
Description: 84 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49159
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.