Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49159
Nhan đề: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của cảm nhận về trách nhiệm xã hội đến lòng trung thành khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng tại thành phố Cần Thơ
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Trần, Đoàn Thục
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của cảm nhận về trách nhiệm xã hội ảnh hưởng tới lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng tại địa bàn thành phố Cần Thơ, từ đó nhằm đề xuất những giải pháp gia tăng lòng trung thành của khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng trong thời gian tới.
Mô tả: 84 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49159
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.