Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54407
Title: Những nhân tố nền tảng cho sự phát triển của một xã hội tiêu dùng hiện đại Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ II
Authors: Lê, Thị Thu Hằng
Keywords: Xã hội tiêu dùng mỹ
Nước Mỹ thập niên 1950
Lịch sử Mỹ
Chính trị Mỹ
Kinh tế Mỹ
Chiến tranh thế giới thứ II
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 07 .- Tr.56-66
Abstract: Sau Chiến tranh thế giới thứ II, giai đoạn 1945-1960 được xem là thời kỳ vàng của nước Mỹ. Những diễn biến chính trị cho một cuộc cạnh tranh quyền lực quốc tế mới cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đã dẫn đến những thay đổi xã hội lớn chưa từng có ở Mỹ. Mức sống được nâng cao là tiền đề kích thích tiêu dùng và hiện thực hóa những ước muốn của người lao động Mỹ thời kỳ hậu chiến. Bài viết sẽ đề cập đến một số yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, quan trọng, làm nền tảng cho sự phát triển của một xã hội tiêu dùng hiện đại Mỹ trong thế kỷ XX.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54407
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.66 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.