Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55546
Title: Tác động của các cú sốc chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015
Authors: Quách, Dương Tử
Keywords: Cú sốc chính sách tiền tệ
Lập trường chính sách
Mô hình vector cấu trúc tự hồi quy
Tỷ giá hối đoái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 250 .- Tr.2-12
Abstract: Bài viết ứng dụng mô hình vector bán cấu trúc tự hồi quy (Semi - structure VAR) để ước lượng các cú sốc chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong giai đoạn từ 2000 đến 2015. Bên cạnh việc sử dụng 3 công cụ chính của Ngân hàng Nhà nước gồm: cung tiền thực M2, lãi suất cho vay và tỷ giá hối đoái; các mục tiêu ẩn định lạm phát và thúc đấy tăng trưởng cũng được sử dụng trong mô hình. Kết quả cho thấv: (1) lãi suất sẽ gia tăng sau khi có cú sốc cung tiền mở rộng và (2) sức ép mất giá của đồng nội tệ rất lớn nhưng tỷ lệ điều chỉnh của tỷ giá rất chậm hoặc rất nhỏ. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng phát hiện rằng những chính sách cung tiền hay điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước chỉ nhằm kiểm soát và duy trì tỷ giá hối đoái ổn định, trong khi những mục tiêu về lạm phát và tăng trưởng chỉ được Ngân hàng Nhà nước ban hành chính sách khi có vấn đề phát sinh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55546
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
617.24 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.