Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/559
Title: Tư tưởng Jean Jacques Rousseau về giáo dục
Authors: Phạm, Văn Chung
Keywords: Giáo dục
Triết học giáo dục
J. Rousseau
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số1 .- Tr.84-91
Abstract: J. Rousseau là một nhà tư tưởng lớn về giáo dục. Trong tác phẩm Émile hay là về giáo dục, J. Rousseau cho rằng hiểu người học là một nguyên lý giáo dục. Theo đó, để hiểu được người học cần hiểu con người và bản chất con người nói chung, cần hiểu nhà giáo dục; hiểu người học là hiểu những gì đã, đang diễn ra và tất nhiên sẽ trở thành ở người học, là quá trình đứa trẻ tự trở thành một con người. Tư tưởng này có ý nghĩa thời sự lớn và sâu sắc đối với giáo dục nhân loai hiện nay; phù hợp với triết lý đổi mới giáo dục theo phương châm "Lấy người học làm trung tâm".
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/559
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_546.51 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.