Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56269
Title: Đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của nghề lưới kéo ở tỉnh Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Thanh Long
Trần, Phước Quí
Keywords: Quản lý nguồn lợi thủy sản
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu hoạt động khai thác của nghề lưới kéo ở tỉnh Sóc Trăng được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2021 nhằm phân tích khía cạnh kỹ thuật, tài chính và những thuận lợi và khó khăn. Có 45 hộ ngư dân làm nghề lưới kéo được phỏng vấn với nội dung về số tàu thuyền, ngư trường, mùa vụ khai thác, những loài khai thác chính, sản lượng khai thác, hiệu quả tài chính và những thuận lợi và khó khăn. Kết quả cho thấy tàu nghề lưới kéo có công suất trung bình là 82,2 CV/tàu và trọng tải trung bình 9,4 tấn/tàu. Sản lượng khai thác trung bình là 4.497 kg/năm, tỉ lệ cá tạp chiếm 31,8%. Tổng chi phí trung bình của một năm là 796 triệu đồng/năm và lợi nhuận trung bình là 786 triệu đồng/năm, với tỉ suất lợi nhuận là 1,00 lần. Khó khăn chính của nghề này là cạnh tranh ngư trường đánh cá, sản lượng đánh cá giảm, và thời tiết xấu. Để nghề lưới kéo phát triển ổn định cần đẩy mạnh công tác quản lí và phát triển nguồn lợi thủy sản, tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận vốn với lãi suất thấp để đầu tư sản xuất và tập huấn ngư dân biết sử dụng các thiết bị khai thác nhằm tăng hiệu quả khai thác của họ.
Description: 12tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56269
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
385.71 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.