Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59687
Title: Dạy học giải toán cho học sinh trung học cơ sở: Các bước dạy học nhằm huy động kinh nghiệm của học sinh
Authors: Phan, Thị Tình
Keywords: Dạy học giải toán
Học sinh trung học cơ sở
Ứng dụng thực tiễn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 503 .-Tr.14-18
Abstract: Toán học có nhiều ứng dụng vào thực tiễn và nó thê hiện rất rõ trong cuộc sống hàng ngày của con người. Với vai trò đặc biệt này, toán học trở nên thiết yếu đối với mọi ngành khoa học và có ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học, công nghệ, sản xuất và đời sống. Mối liên hệ toán học với thực tiễn không chỉ có thể nhận ra khi kết thúc quá trình học của học sinh (HS), chẳng hạn như khi áp dụng hay rèn luyện các kĩ năng vận dụng toán học, giải toán mà thực tiễn có vai trò như một nguồn cung cấp cho quá trình dạy và học toán (Freudenthal, 1973).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59687
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.