Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62743
Nhan đề: Công tác quản trị nhân lực tại Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí - PTSC Marine
Tác giả: Phạm, Thị Hiền
Trần, Trung Hiếu
Từ khoá: Quản trị nguồn nhân lực
PTSC Marine
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.62-66
Tóm tắt: Để có chiến lựợc ở tỉnh giá nhân Ịực phù hợp và hiệu quả. việc đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân Ịực hiện tại ià vô cùng cần thiết. Bài viết tập trung đánh giá thực trạng quản trị nhân lực hiện lại. các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn bó của người lao động tại Công ty tàu dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine), từ đó dề xuất mội số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản trị nhân lực của Công ty.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62743
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
978.35 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.