Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64538
Title: Văn hóa kinh doanh các sản phẩm truyền thống tại Việt Nam – Nghiên cứu điển hình tại làng nghề Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thùy Dung
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Văn hóa kinh doanh
Làng nghề Bát Tràng
Sản phẩm truyền thống
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 134 .- Tr.59-72
Abstract: Thông qua việc phân tích văn hóa kinh doanh tại Bát Tràng, Hà Nội, bài viết đã cho thấy sự cần thiết phải điều chỉnh văn hóa kinh doanh tại các làng nghề kinh doanh sản phẩm truyền thống ở Việt Nam hiện nay. Các vấn đề như văn hóa trong quảng cáo, bày bán sản phẩm, văn hóa giao tiếp với khách hàng và với đối thủ cạnh tranh hiện vẫn đang là điều rất đáng quan tâm. Trong bài viết này nhóm tác giả cũng đưa ra những khuyến nghị đối với việc kinh doanh kết mảng hiện nay như một đóng góp về mặt khoa học với đặc thù đa dạng các mặt hàng truyền thống như Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64538
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.