Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7258
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cao chiết cây cỏ sữa (Euphorbia thymifolia Burm) lên bảo quản lạnh tôm sú (Penaeus monodon)
Authors: Trần, Minh Phú
Võ, Thị Quốc Hương
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích khảo sát sự ảnh hưởng của cao chiết cây cỏ sữa đến chất lượng của tôm sú nguyên con trong quá trình bảo quản lạnh bằng nước đá. Thí nghiệm được thực hiện gồm ba nghiệm thức, ngâm tôm sú trong dịch chiết cỏ sữa với nồng độ 652 µg/mL và 14,08 µg/mL và nước trong 30 phút ở nhiệt độ là 4℃. Mẫu sau đó được bảo quản bằng nước đá trong 12 ngày và thu mẫu vào các ngày 1, 4, 8 và 12. Sự biến đổi chất lượng tôm được đánh giá qua các chỉ tiêu như tổng số vi khuẩn hiếu khí, giá trị cảm quan, cấu trúc, khả năng giữ nước, tổng lượng nito bazơ bay hơi, chỉ số Peroxide và chỉ số Thiobarbituric acid reactive substances. Ngoài ra, nhiệt độ và pH cũng được xác định trong quá trình bảo quản. Kết quả cho thấy cao chiết cỏ sữa thể hiện khả năng ức chế sự hình thành sản phẩm oxy hóa sơ cấp và thứ cấp. Thêm vào đó, xử lý tôm sú trong dịch chiết cỏ sữa có tác dụng làm tăng giá trị cảm quan tôm trong quá trình bảo quản.
Description: 15tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7258
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.09 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.