Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74137
Title: Mối quan hệ quốc tế hóa và tăng trưởng doanh số, dưới tác động điều tiết của gián đoạn sản xuất và làm việc từ xa của các doanh nghiệp sản xuất tại Ba Lan trong thời kỳ Covid-19
Authors: Phan, Anh Tú
Võ, Nhật Linh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của quốc tế hóa đến tăng trưởng doanh số của các doanh nghiệp sản xuất tại Ba Lan, đồng thời cũng xem xét tác động điều tiết của thời gian gián đoạn sản xuất và lao động từ xa đến mối quan hệ giữa quốc tế hóa và tăng trưởng doanh số của các doanh nghiệp sản xuất tại Ba Lan trong bối cảnh dịch Covid-19.
Description: 132 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74137
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.