Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84178
Title: Bán lẻ trực tuyến ở Việt Nam: xu hướng và khuyến nghị
Authors: Đinh, Thủy Bích
Keywords: Bản lẻ trực tuyến
Việt Nam
Xu hướng
Khuyến nghị
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 608 .- Tr.71-73
Abstract: Thị trường Việt Nam được đánh giá là thị trường hấp dẫn cho phát triển bán lẻ trực tuyến với các đặc điểm nổi bật như tỷ lệ dân số trẻ cao, tốc độ phổ cập internet lớn, dịch vụ 3G, 4G, wifi rẻ, tỷ lệ người dùng internet chiếm 70% dân số, trong số đó 94% người dùng tham gia mua hàng trực tuyến. Bài viết phân tích một số xu hướng về bán lẻ trực tuyến ở Việt Nam và đề xuất một số khuyến nghị cho bán lẻ trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84178
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.