Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84904
Title: Nghiên cứu sự lựa chọn thức ăn của cá xác sọc (Pangasius macronema) từ khi mới nở đến 30 ngày tuổi
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Trần, Huyền Trang
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm nhằm phân tích sự chọn lựa thức ăn của cá xác sọc ( P.macronema )ở giai đoạn cá bột với các loại thức ăn tự nhiên trong điều kiện nuôi giữ. Khảo sát được thực hiện trên cơ sở phân tích thành phần thức ăn trong ruột cá trong suốt giai đoạn cá bột từ lúc cá bắt đầu ăn thức ăn ngoài cho đến ngày tuổi thứ 30. Thành phần thức ăn trong ruột được so sánh với thành phần thức ăn tự nhiên có trong môi trường nuôi và tính toán hệ số lựa chọn thức ăn của cá. Giáp xác râu ngành là thức ăn ưa thích của cá xác sọc kể từ khi bắt đầu sử dụng thức ăn ngoài với tần số xuất hiện là 100%. Ngoài ra luân trùng được cá chọn lựa từ giai đoạn 3 ngày tuổi đến 6 ngày tuổi. Cá xác sọc có khuynh hướng chọn lựa phiêu sinh động vật làm thức ăn và có tính ăn tạp thiên về động vật.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/84904
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
623.3 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.